Vägen in

Vägen in är ett projekt som verkar för att skapa bättre förutsättningar och mer inflytande i samhället för ungdomar i åldern 16 till 25 år. Genom att öppna upp möjligheterna till att möta olika samhällsinstanser som man vanligtvis inte kommer i kontakt med eller kan känna sig exkluderad från önskas att skapa ett ökat förtroende för samhället och en ökad vilja att engagera sig demokratiskt.

Målen med Vägen in är att höja ungas röster och ge ungdomar ökad kunskap och redskap för hur man kan förändra samhället vi lever i på ett demokratiskt vis samt att öka det aktiva deltagandet i samhället. Vidare vill Vägen in bidra till att öka förståelsen för hur ett samhälle är uppbyggt, bl.a. genom att ge inblick i och öppna upp för deltagande i viktiga samtal och beslutsprocesser med olika myndigheter och samhällsinstanser. Inför valet 2018 arbetar vi med att öka intresset för valdeltagandet på samhällets olika nivåer, både kommunalt, regionalt och nationellt.

Vi arbetar med att skapa trygga rum och forum samt med olika utbildningar. Vi arbetar också inom verksamheten med att kontinuerligt och i nära samarbete med civilsamhället, näringsliv och blåljuspersonal skapa trygghet, inkludering och att bygga relationer.

Inom ramen för Vägen in kan du som är ungdom delta i olika spännande diskussionsforum och får vara med och planera, kontakta och genomföra möte med makthavare på olika positioner i samhället. Tillsammans främjar vi och synliggör er bild av samhället via sociala medier som ni som deltagare får vara med och bygga upp.

Vägen in finansieras av MUCF.